Domēna vārda reģistrācija un lietošanas tiesību iegūšana uz noteiktu laiku notiek pēc domēna vārda pieteikšanas, pieteikuma izskatīšanas un domēna vārda lietošanas tiesību apmaksāšanas.

Reģistrēt var tādu vārdu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir brīvs.

 

Domēna vārda pieļaujamie simboli:

 
  • Domēna vārda garumam ir jābūt no 2 līdz 64 simboliem;
  • Pieļaujamie simboli ir latīņu alfabēta burti, cipari un defise “-“. Defisi nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās.
 

Domēna vārda saturs:

 
  • Domēna vārds ir jāveido tā, lai neaizskartu citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
  • Aizliegts reģistrēt rupjus, nepieklājīgus vai aizskarošus domēna vārdus;
 

Domēna reģistrācijas kārtība:

 
  • Lai reģistrētu domēnu, ir jāaizpilda reģistrācijas forma;
  • Reģistrējot domēnus, apmaksa par šo pakalpojumu jāveic ar pēcapmaksu 10 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Rēķins Jums tiks nosūtīts e-pastā.

Par maksājumu veikšanu ir atbildīgs domēna vārda lietotājs. Rēķina nesaņemšana vai nozaudēšana nevar tikt uzskatīta par attaisnojošu iemeslu apmaksas neveikšanai noteiktajā laikā.

 

Domēna lietošanas termiņa pagarināšana:

 
  • 4 nedēļas (28 dienas) līdz domēna vārda izmantošanas termiņa beigām SIA „AB SOFTWARE” nosūta rēķinu par lietošanas tiesību pagarināšanu uz laiku, kāds norādīts, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Šis rēķins ir jāapmaksā četru nedēļu (28 dienu) laikā no izsūtīšanas brīža.
  • Ja maksājums nav izdarīts 5 dienas pirms un termiņa beigu dienā, SIA „AB SOFTWARE” izsūtīs atgādinājuma vēstules uz norādīto e-pastu.
  • Ja maksājums nav saņemts nedēļas (7 dienu) laikā no otrā atgādinājuma e-pasta izsūtīšanas brīža, SIA „AB SOFTWARE” nepagarina domēna lietošanas tiesības, un uzņēmums, kas veic domēnu reģistrāciju, ir tiesīgs dzēst domēna vārdu no datubāzes.